Mycena leptophylla  (Peck) Sacc.

aprikoshette

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for sopper

Arten er ikke vurdert
Arten eller artsgruppen den tilhører har uavklart systematikk