RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena juniperina  Aronsen

einerbarkhette

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Einerbarkhette (Mycena juniperina) vokser pålevende bark av einer , og er kjent fra 9 lokaliteter llangs kysten fra Østfold til Aust-Agder. Status, mørketall og trusselbilde er uklart, og kategori-tilhørighet vurderes som meget usikkert, og arten plasseres derfor foreløpig i DD.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm