RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena cyanorhiza   Quél.

blåfothette

Vurdert under navnet
Mycena cyanorrhiza

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Blåfothette (Mycena cyanorrhiza) er nedbryter på kvister/vedrester av bartrær, særlig furu , og er kjent fra 7 kystlokaliteter fra Oslofjorden/Asker til Arendal. Status, mørketall og trusselbilde er uklart, med svært usikker kategori-tilhørighet. Arten vurderes derfor foreløpig som DD.
Tidligere vurdering (2010)
NE