RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena crocata  (Schrad. : Fr.) P. Kumm.

safranhette

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

mange populasjoner, lite truet habitat
Tidligere vurdering (2010)
LC