RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena concolor  (J. E. Lange) Kühner

høstmyrhette

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

store mørketall, habitat ikke i tilbakegang
Tidligere vurdering (2010)
LC