RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena clavata  (Peck) Redhead

barkvisthette

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Barkvisthete vokser på bark, ved og strø av (i Norge) bartrær. Arten er kjent fra 3 lokaliteter i Norge (Ak.: Frogn, Vf.: Tjøme, NT.: Namdalseid)). Arten er vidt utbredt og habitatet er vanlig, og arten vurderes derfor som LC.
Tidligere vurdering (2010)
DD