RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena atropapillata  Kühner & Maire

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Paraplyhette Mycena atropapillata ble funnet ny for Norge i 2012 ved inventering av den truete naturtypen åpen grunnlendt kalkmark (Vestf.: Bambløe, Larvik). Status, mørketall, habitattilknytning og trusselbilde er uklart, og arten vurderes foreløpig til DD.