RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena alexandri  Singer

okerhette

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

subalpin, alpin
Tidligere vurdering (2010)
LC