RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena adscendens  (Lasch) Maas Geest.

pudderhette

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er funnet på nedfalne kvister, blader, nøtter og mosebevokste stammer av lauvtrær. Arten er funnet på nedfalne kvister, blader, nøtter og mosebevokste stammer av lauvtrær. Det er 10 kjente lokaliteter i landet. Arten virker å ha vide habitat-preferanser, og er trolig mye overset og ikke sjelden (angitt som vanlig i danmark. Arten vurderes derfor til LC.
Tidligere vurdering (2010)
DD