RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Entoloma sphagneti  Navaeu

torvrødspore

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

3 norske lokaliteter, 1 av dem i torvmose, som e r typisk for arten, de andre angitt fra hhv blandingsskog og velhevda beitemark. (AA: Froland, Ho.: Sund og MR: Aure.) Status og trusselbilde er uklart, men den er åpenbart en sjelden art.

Tidligere vurdering (2010)
DD