RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Inocybe ochroalba  Bruylants

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Bl.a. veikanter (på kalk) og ved kalkbrudd, trolig store mørketall.
Tidligere vurdering (2010)
LC