Osmylus fulvicephalus  (Scopoli, 1763)

rødhodebekkeløve

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge