RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Wesmaelius balticus  (Fabricius, 1793)

marehalmbladlusløve

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger

Kun én hunn av denne arten er kjent fra Norge: Reve, Klepp, Rogaland, 29.V.1936, leg. F. Jensen (Greve 1967). Utbredelsen er begrenset til kystregioner av Nordsjøen og Østersjøen. Den skal være knyttet til sanddyneområder med marehalm langs kysten (med få unntak), en habitattype som ikke er helt uvanlig i Klepp. Den har vært ettersøkt ved noen anledninger i det aktuelle området (Jæren), men ikke gjenfunnet. Vi har imidlertid ikke god nok kunnskap om denne arten til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering, og ingen kategorier mellom LC og CR kan foreløpig utelukkes. Arten plasseres derfor, i påvente av flere data, i kategori DD
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat
Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Pågående Ukjent Ukjent
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Greve, L. 1987. Nettvinger, kamelhalsfluer og mudderfluer. Norske Insekttabeller . 12: 1 - 43
    • Greve, Lita. 1967. Wesmaelius balticus Theder, 1931 New to Norway. Norsk Entomologisk Tidsskrift. 14: 96-97