RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Megalomus hirtus  (L., 1767)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger

Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC