RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sisyra dalii  McLachlan, 1866

ribbesvampflue

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
1
Gjeldende kriterier
B2a(i)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
12 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
120
a.i
Kraftig fragmentering
Ribbesvampeflue Sisyra dalii er bare kjent fra tre lokaliteter: Strand udatert og Sandnes 1936 i Rogaland og Halden 1968 i Østfold (Tjeder 1943, Solem 1969). Vi vet ikke om arten fremdeles finnes i de to eldre lokalitetene, men den har vært ettersøkt ved minst én anledning ved Tau, uten gjenfangst. Relativt stor limnologisk aktivitet i aktuelle habitater de senere år har ikke gitt nyere funn, og arten finnes antagelig på et meget begrenset antall lokaliteter. De voksne dyrene oppholder seg oftest i tett vegetasjon av (svart)or og viere som henger over vannflaten, mens larvene lever i og på ferskvannssvamper. Arten rødlistes i henhold til IUCN-kriteriene i kategori NT.
Østfold
kjent
Rogaland
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Tjeder, B. 1943. Revision of the Norwegian Neuroptera and Mecoptera recorded by W.M. Schøyen. Norsk Entomologisk Tidsskrift 6: 133–139
    • Tjeder,B. 1945. Catalogus neuropterorum et mecopterorum Norvegiae. Norsk Entomologisk Tidsskrift. 7: 93-98
    • Weissmair W. 1999. Präimaginale Stadien, Biologie und Ethologie der europäischen Sisyridae (Neuropterida: Neuroptera). Stapfia 138: 101–128
    • Solem, J.O . 1969. Sisyra dalii McLachlan (Neuroptera, Planipennia) i Norge Norsk Entomologisk Tidsskrift. 16: 85-86