RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sialis sordida  Klingstedt, 1931

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger

Etter gjennomgang av en del ubestemt materiale på Naturhistorisk museum i Oslo i 2009 ble det klart at denne arten antakelig er nokså utbredt i Nord-Norge, og den anses derfor som livskraftig.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
 • Publikasjoner

  • Tjeder, B. 1943. Revision of the Norwegian Neuroptera and Mecoptera recorded by W.M. Schøyen. Norsk Entomologisk Tidsskrift 6: 133–139
  • Yakovlev V.A. 2009. The fauna and distribution of alderfly larvae (Sialidae, Megaloptera) in Northern Fennoscandia and its dependence on natural and anthropogenous factors. Inland Water Biology 2 (3): 193–198
  • Tjeder, B. 1943. The Neuroptera and Mecoptera of Northern Norway (Nordland, Troms and Finnmark). Tromsø Museums Årshefte Naturhistorisk Avd. Nr. 25 63 (2): 1-12
  • Meinander, M. 1962. The Neuroptera and Mecoptera of Eastern Fennoscandia. Fauna Fennica. 13: 1 - 96
  • Aagaard, K.,Hågvar, S. 1987. Sjeldne insektarter i Norge 1. Økoforsk Utredning. 6