RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nicolea zostericola  (Ørsted, 1844 in Grube, 1860)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for leddormer

Arten er funnet spredt i norske kystområder og på sokkelen. Den er fåtallig, men vurderes å ha god bestand i norske farvann.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha. MIOS. 7: 1-194