RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lysippides fragilis  (Wollebæk, 1912)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for leddormer

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC).
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha. MIOS. 7: 1-194
    • MOD - Miljøovervåkingsdatabasen 2012. Environmental monitoring database - database of soft bottom fauna and chemistry from environmental monitoring at the Norwegian shelf http://projects.dnv.com/MOD