Ampharete goesi  Malmgren, 1866

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for leddormer

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge