RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Amagopsis klugei  Pergament & Khlebovick in Khlebovich, 1964

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for leddormer

Arten er funnet på dypt vann i Norskehavet vest av Nord-Norge ved flere undersøkelser. Dyphavsområdene er lite undersøkt. På bakgrunn i habitat og områder den er funnet i sammenholdt med undersøkelsesfrekvens vil denne betraktes som vanlig. Den settes derfor til å ha livskraftig bestand (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha from the northern Norwegian Sea and the Polar Sea. Sarsia. 71: 227-234
    • Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha. MIOS. 7: 1-194