RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Arenicola marina  (Linnaeus, 1758)

fjæremark

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for leddormer

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC).
Tidligere vurdering (2010)
LC