RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phyllodoce maculata  (Linnaeus, 1767)

flekket bladrygg

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for leddormer

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC).
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Pleijel, F. 1993. Polychaeta Phyllodocidae. MIOS. 8: 1-158