RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lype reducta  (Hagen, 1868)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er mer vanlig enn tidligere antatt og oppfyller ikke lenger IUCNs rødlistekriterier.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Andersen, T., Hansen, L.O., Johanson, K.A. & Sagvolden, B.A. 1993. Faunistical records of Caddis flies (Trichoptera) from Buskerud, South Norway. Fauna norvegiga, Serie B. 40: 49-57
    • Bremnes, T.,Saltveit, T.,Brabrand, Å. 2005. Bunndyr og fisk i Ljanselva 2004. LFI-rapport nr 239. 1-30