RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Semblis atrata  (Gmelin, 1790)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er vanligere enn tidligere antatt og oppfyller ikke lenger IUCNs rødlistekriterier.

Funnet i Akershus, Hedemark, Nord Trøndelag og Finmark (Solem & Andersen 1996). Tilsynelatende ingen funn i Sør Norge siden 1950
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Tidligere vurdering (2010)
LC