RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sympetrum flaveolum  (Linnaeus, 1758)

gulvinget høstlibelle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Sympetrum flaveolum har et stort utbredelsesareal i Norge, men opptrer sporadisk, og bestandene fluktuerer. En mener likevel at arten ikke bør rødlistes.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC