RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sympetrum vulgatum  (Linnaeus, 1758)

sørlig høstlibelle

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Sympetrum vulgatum er funnet fåtallig ved flere lokaliteter rundt Oslofjorden og på Sørlandet. Ut fra dens likhet med andre arter (S. striolatum) kan det hende den er oversett - derfor høye mørketall. Habitatet, som er næringsrike små sjøer og dammer i lavlandet, er utsatt for ødeleggelse. Relativt mange nye funn de siste årene gjør at arten ikke lenger oppfyller rødlistekriteriene. Artens tilsynelatende ekspansjone kan også ha sammneheng med økt temperatur i forbindelse med klimaendringer.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21