RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Onychogomphus forcipatus  (Linnaeus, 1758)

tang-elveøyenstikker

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
0
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
216 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
2160
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Onychogomphus forcipatus har et lite utbredelsesområde på Østlandet med få individer på de fleste lokalitetene. De fleste populasjonene ligger sannsynligvis lenger unna hverandre enn flere ganger gjennomsnittlig spredningsavstand. Habitatet er rene større bekker og mindre elver i lavlandet, en biotop som lett forringes av jordbruksforurensning, og vannuttak for jordbruksvanning. Arten vurderes som NT på grunn av pågående nedgang i kvaliteten på habitatet kombinert med trolig kraftig fragmenterte populasjoner.
Østfold
kjent
Akershus
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
mulig
Aust-Agder
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing
I vann
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21