RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Epitheca bimaculata  (Charpentier, 1825)

toflekkøyenstikker

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
3,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Antall lokaliteter for Epitheca bimaculata i Norge er få, og habitatet er ofte relativt store, rene og næringsrike tjern og innsjøer i lavlandet, en biotop som er ganske sjelden. Arten er ømfintlig for forurensning, men det er usikkert om det er nedgang i bestanden som følge av dette. Avstanden mellom de fleste populasjonene er sannsynligvis flere ganger lengre enn gjennomsnittlig spredningsavstand. Få nye funn gjør at mørketallet trolig er lavt og vurderes til 3. Vi anslår at antall reproduserende individer er under 1000 fordi arten opptrer med kun få individer ved hver lokalitet. Arten blir ofte registrert med funn av exuviae (tomme larveskall etter klekking til voksent individ), men en viss dødelighet vil medføre enda lavere antall reproduserende individer. Få individer fordelt på populasjoner som trolig er kraftig fragmenterte gjør at arten vurderes til VU.
Østfold
kjent
Akershus
mulig
Buskerud
mulig
Vestfold
kjent
  • Ferskvannssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing
I vann
Pågående Ukjent Ukjent
  • Personer

    • Dolmen, Dag