RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lumbricus terrestris  Linnaeus, 1758

stormeitemark

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for leddormer

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC).
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Sveistrup, T.E., Haraldsen, T.K. & Engelstad, F. 1997. Earthworm channels in cultivated clayey and loamy Norwegian soils Soil & Tillage Research 43: 251-262
    • Haraldsen, T.K., Larsen, M.A.& Myhr, K. 1994. Effects of cattle slurry and soil compaction on the earthworm population in a silty clay loam soil in central Norway Norwegian Journal of Agricultural Research 8: 231-241
    • Stöp-Bowitz, C. 1969. A contribution to our knowledge of the systematics and zoogeography of Norwegian Earthworms (Annelida Oligochaeta:Lumbricidae) Nytt Mag. Zool. 17: 169-280
    • Haraldsen, T.K., Sveistrup, T.E. & Engelstad, F. 1994. Jordegenskaper og meitemark i leirjord ved omlegging til økologiske dyrkingssystemer i Norge Norsk landbruksforsking Supplement No. 17: 42 s.