RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Balanus crenatus  Bruguière, 1789

skipsrur

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Balanus crenatus har omtrent samme utbredelse som B. balanus, også dybdemessig. Arten er vanlig forkommende langs hele norskekysten (Nilsson-Cantell 1978).
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Sneli JA, Brattegard T. 1997. Subclass Cirripedia (phylum Crustacea). Pp 166-168 in: Brattegard T, Holthe T (eds). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1.
    • Nilsson-Cantell, Carl-August 1978. Cirripedia Thoracica and Acrothoracica Marine Invertebrates of Scandinavia 5: 1-133