RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chirona hammeri  (Ascanius, 1767)

dypvannsrur

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Chirona hammeri, oppkaldt etter kapteinen på forskningsfartøyet "Vøringen" brukt under "Den norske nordhavsekspedisjon" er en boreal art med hovedutbredelse langs norskekysten, Nordsjøen, Færøyene og nord for Island. Arten finnes også i Kvitsjøen, vestkysten av Grønland og fra Labrador til Chesapeake Bay på østkysten av Nord-Amerika. Dypet varierer fra 20 til 300 m eller mer (Nilsson-Cantell 1978, Sneli 1968). Det er en stor rur, opp til 7 cm i diameter og 9 cm høy. Det kommer sjelden hele eksemplarer i redskaper slept etter bunnen.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Nilsson-Cantell, Carl-August 1978. Cirripedia Thoracica and Acrothoracica Marine Invertebrates of Scandinavia 5: 1-133
    • Sneli, J.-A 1968. Nyere funn av Cirripedier Fauna 21: 40-45
    • Sneli JA, Brattegard T. 1997. Subclass Cirripedia (phylum Crustacea). Pp 166-168 in: Brattegard T, Holthe T (eds). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1.