RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Temora longicornis  Müller, 1792

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC)
  • Publikasjoner

    • Enckell, PH. 1980. Kräftdjur. Bokförlaget Signum i Lund. 685 sider