RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anelasma squalicola  (Lovén, 1845)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Ektoparasitt hos svarthå (Etmopterus spinax). Parasitten omtales av fiskere som 'blomster'. Utbredt i nordøst-Atlanteren fra Biscaya til Nord-Norge, I Norge er det flere funn av arten nord til Nordland og i Norskehavet. Verten finnes knyttet til bløtbunn på sokkelen og i dype fjorder langs kysten. Arten forventes å ha god bestand i norske farvann (Broch 1919, Nilsson-Cantell 1978).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Nilsson-Cantell, C-A. 1978. Cirripedia Thoracica and Acrothoracica. MIOS. 5: 1-134
    • Broch, Hj. 1919. Anatomical studies on Anelasma and Scalpellum Kgl. norske Videnskabers Selskab Skrifter 1918 (1): 1 - 28
    • Sneli JA, Brattegard T. 1997. Subclass Cirripedia (phylum Crustacea). Pp 166-168 in: Brattegard T, Holthe T (eds). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1.