RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sylon hippolytes  M. Sars, 1870

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Parasitt hos reker. Forekommer hos mange arter i familiene Pandalidae og Hippolytidae. Mange registreringer langs hele kysten.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Sneli JA, Brattegard T. 1997. Subclass Cirripedia (phylum Crustacea). Pp 166-168 in: Brattegard T, Holthe T (eds). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1.
    • Høeg J, Lützen J. 1985. Crustacea Rhizocephala. MIOS. 6: 1-92