RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Tortugaster boschmai  (Brinkmann, 1936)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

En art som er parasitt hos trollhummer Munida (M. tenuimana, M. sarsi). Arten er kjent fra flere funn i Skagerrak og på Vestlandet nord til Sogn. Det vurderes som sannsynlig at arten har god tilstand i norske sjøområder. Parasitter på krepsdyr er generelt dårlig undersøkt.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Høeg J, Lützen J. 1985. Crustacea Rhizocephala. MIOS. 6: 1-92
    • Sneli JA, Brattegard T. 1997. Subclass Cirripedia (phylum Crustacea). Pp 166-168 in: Brattegard T, Holthe T (eds). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1.