RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Peltogasterella sulcata  (Lilljeborg, 1859)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

En art som er parasitt hos eremittkreps (Pagurus og Anapagurus). Arten forekommer i Norge på kysten av Skagerrak og Vestlandet nord til Bergen. Det foreligger flere funn og arten vurderes derfor til å ha god bestand. Parasitter hos krepsdyr er generelt lite undersøkt.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Høeg J, Lützen J. 1985. Crustacea Rhizocephala. MIOS. 6: 1-92
    • Sneli JA, Brattegard T. 1997. Subclass Cirripedia (phylum Crustacea). Pp 166-168 in: Brattegard T, Holthe T (eds). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1.