RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Triangulus munidae  Smith, 1906

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Parasitt hos trollhummer av slekten Munida. Arten er kjent fra flere lokaliteter langs kysten nordover til Lofoten.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Høeg J, Lützen J. 1985. Crustacea Rhizocephala. MIOS. 6: 1-92
    • Sneli JA, Brattegard T. 1997. Subclass Cirripedia (phylum Crustacea). Pp 166-168 in: Brattegard T, Holthe T (eds). Distribution of marine, benthic macro-organisms in Norway. Research Report for DN 1997-1.