RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hyperoodon ampullatus  (Forster, 1770)

nebbhval

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Bestanden ble sterkt redusert ved fangst mellom 1850 og 1970. Hele 80 000 hval ble tatt i løpet av denne perioden. Estimatet fra Øst-Atlanteren fra 1995 var på anslagsvis 40 000 (North Atlantic Marine Mammal Commission 1995). Bestanden har sannsynligvis tatt seg opp igjen etter fredning og utgjør mer enn 2000 reproduserende individer (kriterium D1), men den har ikke tatt seg helt opp igjen til nivået før beskatning. Få, men konsistente observasjoner i telletoktene med fordeling over norskehavet fra Island til Spitsbergen. Tilgjengelige data antyder ingen trend. Vi mangler pålitelige estimater for nåværende bestand.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • North Atlantic Marine Mammal Commission. 1995. Report of the first meeting of the Scientific Committee. North Atlantic Marine Mammal Commission, Tromsø, Norway.
    • Øien N & Hartvedt S. 2011. Northern bottlenose whales Hyperoodon ampullatus in Norwegian and adjacent waters. IWC SC/63/SM1.
  • Personer

    • Øien, Nils