RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Orcinus orca  (Linnaeus, 1758)

spekkhogger

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Bestandsestimat ca 7 000 i norske farvann (Øien pers. medd.). Naturlig sjelden topp-predator. Bestandsavgrensninger er usikre, og vi har lite kunnskap om det pelagiske segmentet av arten. Ingen fangst, lite utsatt for dødelighet som bifangst i fiskerier. Ingen data som tyder på bestandsnedgang over de tre siste generasjoner.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Personer

    • Øien, Nils