RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Globicephala melas  (Traill, 1809)

grindhval

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

På den nordlige halvkule forekommer arten bare i Nord-Atlanteren. Men den har en sirkumpolar utbredelse på den sydlige halvkule. Sydlig grindehval regnes som en egen underart. I Nord-Atlanteren er arten veldig tallrik med mer enn 750 000 individer (Taylor et al. 2008). Arten har ingen regelmessig vandringer. Andelen i norske farvann fluktuerer fra år til år.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Taylor, B.L., Baird, R., Barlow, J., Dawson, S.M., Ford, J., Mead, J.G., Notarbartolo di Sciara, G., Wade, P. & Pitman, R.L. 2008. Globicephala melas. In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 07 April 2014.