Delphinus delphis  Linnaeus, 1758

gulflankedelfin

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er ikke vurdert
Arten er observert i reproduktivt stadium i Norge, men er ikke ansett å ha "etablert reproduserende" bestand hos oss