RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Megaptera novaeangliae  (Borowski, 1781)

knølhval

Kategori - livskraftig LCº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, men > 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge i deler av sin års/livssyklus
Generasjonstid
21,5
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra VU

Årsak til nedgradering av kategori: Individene i Norge er en del av en felles nordatlantisk knølhvalpopulasjon, som er estimert til å være ca 11 000 med en årlig økningsrate på 3,1%. Derfor er arten nedgradert to trinn fra VU til LC.

Knølhval finnes i alle verdenshav. Om vintrene oppholder de seg i tropiske områder hvor de får kalvene sine. De trekker så til høyere breddegrader om våren og tilbringer sommer og høst her. Knølhval fra et stort område i Atlanterhavet samles ved de Vestindiske øyer om vinteren, for så å spre seg til sine sommerområder som inkluderer norske farvann så langt nord som til Svalbard. Nåværende bestand av arten er på et historisk maksimum i Nord-Atlanteren (Stevick et al. 2003). Det kan imidlertid være subpopulasjoner innenfor dette området som har ulik utvikling. I Norge ser nå knølhvalen på nytt ut til å forekomme i svært kystnære områder og inne i fjorder (Sognefjorden, Oslofjorden). Bestandsestimatet for norsk farvann var ca 1200 og med en økende trend på 1990-tallet. I 2001 ble antallet estimert til 1450, fortsatt med økende trend (Øien 2009). I følge Taylor et al. (2007) utgjør ca 62% eller ca. 900 individer den reproduserbare del av bestanden. Dette kvalifiserer for en klassifisering som VU i følge D1 kriteriet. Individene i Norge er en del av knølhval populasjonen i Nord-Atlanteren, som er estimert til å være ca 11 000 med en årlig økningsrate på 3,1%. Derfor er arten nedgradert to trinn fra VU til LC.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LCº
 • Publikasjoner

  • Stevick, P.T., Allen, J., Clapham, P.J., Friday, N., Katona, S.K., Larsen, F., Lien, J. mattila, D.K., Palsbøll, P.J., Sigurjonsson, J., Smith, T.D., Øien, N. & Hammond, P.S. 2003. North Atlantic humpback whale abundance and rate of increase four decades after protection from whaling . Mar. Ecol. Prog. Ser. 258: 263-273
  • Øien N. 2009. Distribution and abundance of large whales in Norwegian and adjacent waters based on ship surveys 1995-2001. NAMMCO Sci. Publ. 7: 31-47
  • Taylor, B.L., Chivers, S.J., Larese, J. & Perrin, W.F. 2007. Generation length and percent mature estimates for IUCN assessments of cetaceans. Administrative Report LJ-07-01. National Marine Fisheries Srvice 24 pp.
 • Personer

  • Bjørge, Arne
  • Øien, Nils