RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Balaenoptera acutorostrata  Lacépède, 1804

vågehval

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Kontinuerlig bestandovervåking indikerer ingen signifikant nedgang i bestandstørrelsen av vågehval i norske områder. Bestandestimatet basert på tellinger i 2008-2013 er på 94,000 hval som ikke er signifikant forskjellig fra tidligere estimater (107 000, 95% konf. int. 83-138 000) (Solvang et al. 2014). Nedgangen skyldes endringer ved Jan Mayen, et område hvor det ikke fangstes. Dagens fangst er ubetydelig i forhold til bestandstørrelsen hvor kvoten er satt til ca 1% av bestandestimatet.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skaug, H.J., Øien, N., Schweder, T. & Bøthun, G . 2004. Abundance of minke whales (Balaenoptera acutostrata) in the Northeas Atlantic: variability in time and space. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 61: 870-886
    • Solvang, H.K., Skaug, H.J. & Øien, N. . 2014. Preliminary abundance estimates of common minke whales in the northeast Atlantic based on survey data collected over the period 2008-2013. IWC SC/65b/RMP07. 9pp