RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eubalaena glacialis  (Müller, 1776)

nordkaper

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Nordkaperen var opprinnelig utbredt i det nordlige Atlanterhavet. Den ble fangstet i Nordøst-Atlanteren siden tidlig 1100-tall, først i Biscaya. Den ble fangstet utenfor Finnmark fra tidlig 1600-tall. Den siste som ble fangstet i norske farvann ble tatt i 1926. Vandrere er observert sporadisk i norske farvann i det 20. århundre, den siste i 1999. Det finnes en restbestand på noen få hundre dyr ved øskysten av det nordamerikanske kontinentet (http://www.iucnredlist.org/details/full/41712/0) . Observasjonen ved Norge i 1999 ble identifisert som et individ fra den nordvestatlantiske bestanden (Jacobsen m. fl. 2004). I nordamerikanske farvann er arten truet, utsatt for kollisjoner med skip og de kan sette seg fast i fiskeredskap. Det er antatt å kun være sporadisk besøk av reproduserende individer i norske farvann og arten klassifiseres som RE.