RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rangifer tarandus  (Linnaeus, 1758)

rein

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Norge har den siste villrein i Europa av den tundralevende formen. Bestanden var ca 35.000 dyr i 2009 (Pedersen 2009). Bestanden er derfor vurdert som LC. Vi vil påpeke at villreinbestanden består av ca 23 delbestander som er så å si isolerte fra hverandre, primært forårsaket av menneskeskapt forstyrrelser og infrastruktur, som har ført til et tap av tradisjonelle vandringsveier (Panzacchi et al. 2013). Dette kan på sikt påvirke artens rødlistestatus.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Pedersen, P. H. 2009. Moderne hjorteviltforvaltning med ny virkemiddelbruk mot 2015. Forslag til moderne strategisk satsing for bære kraftig forvaltning av elg, hjort, rådyr og villrein. DN-rapport 2009-4.
    • Panzacchi, M., Van Moorter, B., Jordhøy, P., & Stand, O. 2013.. Learning from the past to predict the future: using archaeological and GPS data to quantify reindeer sensitivity anthropogenic distrubance in Norway. Landscape Ecology. 28: 847-859.