RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Alces alces  (Linnaeus, 1758)

elg

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Elgen i Norge sin andel av europeisk bestand er beregnet basert på (http://www.iucnredlist.org/details/full/41782/0) samt Appolonio, M., Andersen, R. & Putman, R. (2011). De anvendte tall er som følger: Norge 110000, Sverige 340000, Finland 110000, Estland 10000, Latvia 12000, Litauen 4000 og Polen 3900. Den norske andel er da ca 19%.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Appolonio, M., Andersen, R. & Putman, R. 2011. European Ungulates and their Management in the 21st century. Cambridge University Press.