RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pagophilus groenlandicus  (Erxleben, 1777)

grønlandssel

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Grønlandsselen i norske områder finnes i to bestander med kasteområder i Vesterisen nord for Jan Mayen og i Kvitesjøen. Ungeproduksjonen i Vesterisen ble beregnet til 110 530 (CV 25,0%) i 2007. (Øigård et al 2010). Vesterisbestanden ble estimert til ca 630 000 individer i 2013 og Barentshav/Kvitesjøbestanden er ca 1,4 millioner. Bestanden i Vesterisen er økende (Øigård et al 2014). Tidligere foregikk ungekastingen i Vesterisen i norsk område, men pga forandring i isens utbredelse foregår kastingen nå i grønlandsk farvann. En ukjent andel av bestanden oppholder seg i norske farvann i deler av året.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Øigård TA, Haug T & Nilssen KT. 2014. From pup production to quotas: Current status of harp seals in the Greenland Sea. ICES Journal of Marine Science 70: 537 – 545
    • Øigård TA, Haug T, Nilssen KT & Salberg AB. 2010. Estimation of pup production of hooded and harp seals in the Greenland Sea in 2007: Reducing uncertainty using Generalized Additive Models. J. Northw. Atl. Fish. Sci. 42: 103-123