Nyctereutes procyonoides  (Gray, 1834)

mårhund

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for pattedyr (Norge)

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge