RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xestia lorezi  (Staudinger, 1891)

høyfjellsbakkefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Larven er ikke funnet i naturen på vertsplanten, men ved klekking fra egg har larver blitt foret med tyttebær og blåbær. Biotopen er fjellhei over tregrensa. I Norge er arten funnet spredt i høyfjellet fra Dovre til Varangerhalvøya i Finnmark. Arten oppdages sjelden, og er funnet enkeltvis. Vi ser ingen alvorlig trussel mot den. Mørketallet settes til 40, og den går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC