RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xestia quieta  (Hübner, 1813)

broket fjellviddefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på krekling. Biotopen er åpen, skrånende fjellhed med stein og grus. I Norge er den kjent fra seks lokaliteter i Finnmark, i kommunene Alta, Porsanger og Sør-Varanger. Hyppigheten varierer mellom ulike år. Noen ganger er den funnet i antall. Vi ser ingen alvorlig trussel mot arten. Mørketallet settes til 15. Arten rødlistes ikke.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC